Autobusų stoties informacijos tel. (8389)61740, Bilietų kasa tel. (8389)61610
Pagrindinis
Apie mus
Tvarkaraščiai
Siuntų skyrius
Autobusų nuoma
Naujienos
Informacija
Kontaktai
 
 
LIETUVOS RESPUBLIKOJE TEIKIAMOS TRANSPORTO LENGVATOS
                            (Galioja nuo 2008m. liepos 1d.)
 
            TRANSPORTO LENGVATOS : http://www.vkti.gov.lt/index.php?6150104

           Asmenų, kuriems teikiamos važiavimo keleiviniu transportu lengvatos, kategorijas nustato Lietuvos Respublikos transporto lengvatų įstatymas.
           Tarptautiniuose maršrutuose šios lengvatos negalioja.
           Transporto lengvatos asmenims teikiamos pateikus atitinkamą dokumentą, patvirtinantį jo teisę į transporto lengvatas.Keleivių kategorija

  Tolimojo susisiekimo autobusais

Vietinio susisiekimo (priemiestiniais) autobusais

Vietinio susisiekimo (miesto)autobusais
Nemok. 80% nuol. 50% nuol. Nemok. 80% nuol. 50% nuol Nemok. 80% nuol. 50% nuol.
 1. Asmenys, kuriems nustatytas neįgalumo lygis(vaikai invalidai) ir juos lydintys asmenys (vienam asmeniui vienas lydintysis), pateikę neįgaliojo ar invalido pažymėjimą - taip - - taip - - taip -
 2. Asmenys, pripažinti nedarbingais ar asmenys, sukakę senatvės pensijos amžių, kuriems nustatytas didelių specialiųjų poreikių lygis (I gr. invalidai) ir juos lydintys asmenys (vienam asmeniui vienas lydintysis), pateikę neįgaliojo, pensijos gavėjo ar invalido pažymėjimą - taip - - taip - - taip -
 3. Į Sveikatos apsaugos ministerijos nustatytą sąrašą įrašytomis ligomis sergantys asmenys, kuriems gydyti nuolat reikalinga hemodializė ir juos lydintys asmenys (vienam asmeniui vienas lydintysis), pateikę neįgaliojo, pensijos gavėjo ar invalido pažymėjimą - taip - - taip - - taip -
 4. Lietuvos Respublikos nepriklausomybės gynėjai, pripažinti iš dalies darbingais ar sukakę senatvės pensijos amžių, kuriems nustatytas vidutinių specialiųjų poreikių lygis (tapę II ar III grupės invalidais) dėl 1991 m. sausio 11-13 d. ir po to vykdytos SSSR agresijos, pateikę nepriklausomybės gynėjo ir neįgaliojo ar pensijos gavėjo ar invalido pažymėjimus. Jei šiuose pažymėjimuose neįrašyta neįgalumo (invalidumo) priežastis - papildomai dar ir darbingumo lygio pažymą ar invalidumo pažymėjimą su įrašyta darbingumo lygio (invalidumo) priežastimi - taip - - taip - - taip -
  5. Žuvusių LR nepriklausomybės gynėjų šeimų nariai, nukentėję nuo 1991 m. sausio 11-13 d. ir po to vykdytos SSSR agresijos, pateikę nukentėjusio asmens pažymėjimą, kurio antroje pusėje įrašyta 3 str. 1 arba 2 arba 3 punktai (jei įrašyta 3 str. 4 arba 5 arba 6 punktai - lengvata neteikiama - taip - - taip - - taip -
 6. Pasipriešinimo 1940 - 1990 metų okupacijoms dalyviai - kariai savanoriai, sukakę 70 metų ir vyresni, pateikę kario savanorio pažymėjimą ir asmens dokumentą su gimimo data - taip - - taip - - taip -
 7. Asmenys, sukakę 80 metų ir vyresni, pateikę pasą, neįgaliojo (invalido), pensininko, pensijos gavėjo ar šalpos kompensacijos gavėjo pažymėjimą  - taip - - taip - - taip -
 8. Asmenys, pripažinti iš dalies darbingais ar asmenys, sukakę senatvės pensijos amžių, kuriems nustatytas vidutinių specialiųjų poreikių lygis (II grupės invalidai), pateikę neįgaliojo, pensijos gavėjo, invalido ar pensininko su įrašyta invalidumo grupe pažymėjimą  - - taip - - taip - - taip
  9. Pasipriešinimo 1940 -1990 metų okupacijoms dalyviai - kariai savanoriai, jaunesni nei 70 metų ir laisvės kovų dalyviai, pateikę kario savanorio ar laisvės kovų dalyvio pažymėjimą - - taip - - taip - - taip
 10. Lietuvos Respublikos nepriklausomybės gynėjai, nukentėję nuo 1991 m. sausio 11-13 d. ir po to vykdytos SSSR agresijos, pateikę nepriklausomybės gynėjo pažymėjimą - - taip - - taip - - taip
 11. Nuo 1939 - 1990 metų okupacijų nukentėję asmenys - politiniai kaliniai ir tremtiniai, buvę getų, koncentracijos ar kitokio tipo prievartinių stovyklų kaliniai, pateikę politinio kalinio, tremtinio ar represuotojo pažymėjimą - - taip - - taip - - taip
 12. Asmenys, nuo 70 iki 80 metų, pateikę pasą, neįgaliojo (invalido), pensininko arba šalpos gavėjo pažymėjimą - - taip - - taip - - taip
 13. Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos moksleiviai nuo rugsėjo 1 d. iki liepos 1 d., pateikę moksleivio pažymėjimą - - taip - - taip vienkart. arba terminuo- tas  vardinis bil. - - taip
 14. Aukštųjų ir aukštesniųjų mokyklų dieninių skyrių studentai, profesinio mokymo įstaigų dieninių skyrių moksleiviai nuo rugsėjo 1 d. iki liepos 1 d.,pateikę studento ar moksleivio pažymėjimą - - taip - - taip - - taip
 15. Aukštųjų ir aukštesniųjų mokyklų dieninių skyrių studentai, dieninių bendrojo lavinimo mokyklų, profesinio mokymo įstaigų, Nacionalinės M.K. Čiurlionio menų mokyklos moksleiviai, pateikę studento ar moksleivio pažymėjimą  - - - - - - - taip  terminuo- tas  vardinis bil. taip vienkartinis bil.
 16. Kiekvienas keleivis gali vežtis nemokamai 2 vaikus iki 7 metų amžiaus, neužimant atskiros sėdimos vietos  taip - - taip - - taip - -
 17. Vežantis vaikus nuo 7 iki 10 metų, mokama - - taip - - taip - - -
 18. Vežantis keletą vaikų iki 7 metų, už trečiąjį ir kitus mokama - taip - - taip - - taip
 19. Kontrolės pareigūnai pagal Keleivinio kelių transporto kontrolės nuostatuose suteiktus įgaliojimus važiuodami specialiame pažymėjime nurodytoje teritorijoje, pateikę spec. pažymėjimą taip - - taip - - taip - -
20. Utenos rajono garbės piliečiai       taip - - taip - -

 


 į viršų
   ©2006 Utenos autobusų parkas. K. Donelaičio g. 30, LT-28141 Utena
        tel. (8 389) 6 17 35  faks. (8 389) 6 17 37el. p. sedra@utenosap.lt