Autobusų stoties informacijos tel. (8389)61740
Pagrindinis
Apie mus
Tvarkaraščiai
Siuntų skyrius
Autobusų nuoma
Naujienos
Informacija
Kontaktai
 
 
DARBO PASIŪLYMAI

Skelbiamas konkursas UAB ,,Utenos autobusų parkas“ (toliau – Bendrovė)
direktoriaus pareigoms užimti

Konkurso organizavimo tvarkos aprašas

       Bendrovės rekvizitai:
Uždaroji akcinė bendrovė „Utenos autobusų parkas“,
įmonės kodas – 283667080, buveinės adresas K. Donelaičio g. 30, Utena.
Darbo vieta: K. Donelaičio g. 30, Utena.


Šios pareigybės paskirtis – organizuoti, koordinuoti ir kontroliuoti Bendrovės veiklą, kad būtų užtikrintos Bendrovės įstatuose numatytų tikslų, uždavinių ir funkcijų bei kitų veiklos sričių vykdymas. Darbo sutarties trukmė – 5 metai.

Pareiginiai nuostatai

Darbo užmokestis nuo 2450 iki 2850  eurų/mėn. (neatskaičius mokesčių)

Asmenys, norintys dalyvauti konkurse į Bendrovės direktoriaus pareigas
(toliau – Kandidatai), turi atitikti šiuos kvalifikacinius reikalavimus:


1.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;       
1.2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų vadovaujamo darbo patirtį;
1.3. suprasti Bendrovės struktūrą ir funkcijas, ūkinę veiklą, jos vystymosi tendencijas;

1.4. žinoti (išmanyti) organizacijos pagrindinės veiklos organizavimą ir valdymą, darbo
1.5. santykius, kuriuos reglamentuoja Lietuvos Respublikos įstatymai ir poįstatyminiai eisės aktai;

1.6. sugebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti organizacijos veiklą;
1.7. būti susipažinęs su dokumentų rengimo ir įforminimo taisyklėmis;
1.8. gerai mokėti dirbti MS Office paketo programomis vartotojo lygiu;
1.9. gerai mokėti lietuvių kalbą;
1.10. turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą.

Kandidatas į Bendrovės direktoriaus pareigas turi atitikti šiuos bendruosius kriterijus:

1. būti nepriekaištingos reputacijos;
2. būti nesusijęs su kitais fiziniais ir juridiniais asmenimis ryšiais, dėl kurių kyla interesų konfliktas užimti šias pareigas;
3. teisės aktų nustatyta tvarka neatimta ir neapribota teisė eiti atitinkamas pareigas, į kurias keliamas Kandidatas, ir atlikti toms pareigoms priskirtas funkcijas;
4. per pastaruosius 3 metus asmuo nėra atšauktas iš juridinio asmens kolegialaus organo dėl netinkamo pareigų vykdymo;
5. kandidatu negali būti asmuo, kuriam nuosavybės teise priklauso Bendrovės ar su ja susijusios bendrovės akcijos, ir asmuo, kuris yra tokio akcininko atstovas;
6. nėra aplinkybių, numatytų Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo ketvirtame skirsnyje, dėl kurių asmuo negali dirbti bendrovės vadovu ar būti kolegialaus organo nariu.


 Kandidatų atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis); pokalbį vykdo Bendrovės stebėtojų taryba.

Kandidatas turi pateikti šiuos dokumentus:

  • prašymą leisti dalyvauti konkurse (konkurso aprašo priedas Nr. 1);
  • kandidato anketą (konkurso aprašo priedas Nr. 2);
  • asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
  • išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
  • gyvenimo aprašymą;
  • darbo patirtį įrodančių dokumentų kopijas (darbo sutartis, pažymą iš darbovietės apie eitas pareigas ir pan.);
  • savo, kaip Bendrovės direktoriaus, veiklos programą, kurioje būtų išdėstytos vadovavimo įmonei gairės;
  • asmens duomenų keitimą įrodančius dokumentus (santuokos liudijimas, vardo ir pavardės keitimo liudijimas), jei duomenys pateiktuose dokumentuose nesutampa su asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų duomenimis;
  • Viešųjų ir privačių interesų deklaraciją (informacija ir forma pateikta interneto svetainėje www.vtek.lt).

       Atranką vykdys UAB ,,Utenos autobusų parkas“ stebėtojų taryba, kviečiant Kandidatus pokalbiui gyvai arba nuotoliniu būdu (priklausomai nuo atrankos dieną galiojančių sąlygų). Kandidatai apie atrankos vykdymą bus informuoti el. paštu arba telefonu prieš 5 darbo dienas.
       Kandidatų dokumentai priimami iki 2021 m. birželio 23 d. (imtinai) Bendrovėje adresu: K. Donelaičio g. 30,  II aukštas, Utena arba el. paštu: sedra@utenosap.lt, Bendrovės darbo laiku (I - V - 07.00 - 16.00 val.; pietų pertrauka - 12.00-13.00 val.), adresuojant juos UAB ,,Utenos autobusų parkas“ stebėtojų tarybos pirmininkui. Dokumentus galima pateikti asmeniškai, registruotu laišku arba el.paštu.
Telefonas pasiteirauti: 8-389-61737.


 
   
   
   
Eismo tvarkaraščiai
Bilietų kasa
Siuntų skyrius
Lengvatos
Darbo pasiūlymai
   ©2006 Utenos autobusu parkas. K. Donelaicio g. 30, LT-28141 Utena
         tel. (8 389) 6 17 37, el. p. sedra@utenosap.lt