Vidaus darbo tvarka

Visą informaciją apie UAB "Utenos autobusų parkas" vidaus darbo tvarką rasite žemiau prisegtuose prieduose.