Transporto lengvatos

Asmenų, kuriems teikiamos važiavimo keleiviniu transportu lengvatos, kategorijas nustato Lietuvos Respublikos transporto lengvatų įstatymas.

Tarptautiniuose maršrutuose šios lengvatos negalioja.

Transporto lengvatos asmenims teikiamos pateikus atitinkamą dokumentą, patvirtinantį jo teisę į transporto lengvatas.

Keleivių kategorija Tolimojo susisiekimo autobusais, nuolaida %
 Vietinio susisiekimo (priem.) autobusais, nuolaida %
Vietinio susisiekimo (miesto) autobusais, nuolaida %
Nemok. 80%
50%
Nemok. 80%
50%
Nemok. 80%
50%
1. Asmenys, kuriems nustatytas neįgalumo lygis, arba asmenys, iki 2005 liepos 1 d. pripažinti vaikais invalidais, ir juos lydintys asmenys (vienam asmeniui vienas lydintysis).  - taip - - taip - - taip -
2. Asmenys, kuriems nustatytas 0-25 procentų darbingumo lygis, asmenys, kuriems nustatytas didelių specialiųjų poreikių lygis, asmenys, iki 2005 m. birželio 30 d. pripažinti I gr. invalidais ir juos lydintys asmenys (vienam asmeniui- vienas lydintysis). -
taip -
-
taip -
-
taip -
3. Į Sveikatos apsaugos ministerijos nustatytą sąrašą įrašytomis ligomis sergantys asmenys, kuriems gydyti nuolat reikalinga hemodializė ir juos lydintys asmenys (vienam asmeniui vienas lydintysis). -
taip -
-
taip -
-
taip -
4. Lietuvos Respublikos nepriklausomybės gynėjai, kuriems nustatytas 30-55 procentų darbingumo lygis arba kuriems nustatytas vidutinių specialiųjų poreikių lygis  (iki 2005 m. birželio 30 d. pripažinti II ar III grupės invalidais) dėl 1991 m. sausio 11-13 d. ir po to vykdytos SSSR agresijos, pateikę nepriklausomybės gynėjo ir neįgaliojo ar invalido pažymėjimus. Jei šiuose pažymėjimuose neįrašyta neįgalumo (invalidumo) priežastis - papildomai dar ir darbingumo lygio pažymą ar invalidumo pažymėjimą su įrašyta darbingumo lygio (invalidumo) priežastimi  -
taip  -
 -  taip -
 -  taip -
5. Žuvusių LR nepriklausomybės gynėjų šeimų nariai, nukentėję nuo 1991 m. sausio 11-13 d. ir po to vykdytos SSSR agresijos, pateikę nukentėjusio asmens pažymėjimą, kurio antroje pusėje įrašyta 3 str. 1 arba 2 arba 3 punktai (jei įrašyta 3 str. 4 arba 5 arba 6 punktai - lengvata neteikiama  -  taip -
 - taip  -
 -  taip -
6. Pasipriešinimo 1940 - 1990 metų okupacijoms dalyviai - kariai savanoriai, sukakę 70 metų ir vyresni, pateikę kario savanorio pažymėjimą ir asmens dokumentą su gimimo data -
taip  -
 -  taip  -  - taip  -
7. Asmenys, sukakę 80 metų ir vyresni.  -  taip  -  - taip  -
-
taip  -
8. Asmenys, kuriems nustatytas 30-55 procentų darbingumo lygis, asmenys, kuriems nustatytas vidutinių specialiųjų poreikių lygis iki 2005 m. birželio 30 d. pripažinti II grupės invalidais), pateikę neįgaliojo, pensijos gavėjo, invalido ar pensininko su įrašyta invalidumo grupe pažymėjimą   -  -  taip  - -
taip   - -
taip 
9. Pasipriešinimo 1940 -1990 metų okupacijoms dalyviai - kariai savanoriai, sukakę 70 metų ir vyresni, pateikę kario savanorio pažymėjimą -
taip -
-
-
taip  -
-
taip 
10. Lietuvos Respublikos nepriklausomybės gynėjai, nukentėję nuo 1991 m. sausio 11-13 d. ir po to vykdytos SSSR agresijos, pateikę nepriklausomybės gynėjo pažymėjimą -
  -
-
-
  -
-
 
11. Nuo 1939 - 1990 metų okupacijų nukentėję asmenys - politiniai kaliniai ir tremtiniai, buvę getų, koncentracijos ar kitokio tipo prievartinių stovyklų kaliniai, sukakę 70 metų ir vyresni, pateikę politinio kalinio, tremtinio ar represuotojo pažymėjimą -
taip  -
-
-
taip  -
-
taip 
12. Asmenys, nuo 70 iki 80 metų. -
-
taip  -
-
taip  -
-
taip 
13. Mokiniai, kurie mokosi pagal formaliojo profesinio mokymo programas grupinio mokymosi forma kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu, pavienio mokymosi forma savarankišku mokymo proceso organizavimo būdu.  -
-
taip  -
-
taip  -
-
taip 
14. Aukštųjų mokyklų studentai, studijuojantys pagal nuolatinę arba dieninę studijų formą, Lietuvos Respublikos, kitų Europos Sąjungos valdtybių narių ir Europos ekonominės erdvės valdtybių piliečiai bei jų šeimos nariai, studijuojatys Europos Sčjungos valstybių narių ar Europos ekonominės erdvės valstybių aukštosiose mokyklose pagal nuolatin arba dienin studijų formą.  -
-
taip  -
-
taip  -
-
taip 
15. Aukštųjų ir aukštesniųjų mokyklų dieninių skyrių studentai, dieninių bendrojo lavinimo mokyklų, profesinio mokymo įstaigų, Nacionalinės M.K. Čiurlionio menų mokyklos moksleiviai, pateikę studento ar moksleivio pažymėjimą  -
-
-
-
-
-
-
taip  terminuo- tas  vardinis bil. taip vienkartinis bil.
16. Mokyklų, vykdančių specializuoto ugdymo krypties programas  -
-
taip  -
-
-
-
-
-
17. Vežami vaikai iki 7 metų (užimant atskirą sėdimąją vietą)  -
-
taip  -
-
taip  -
-
-
18. Kontrolės pareigūnai pagal Keleivinio kelių transporto kontrolės nuostatuose suteiktus įgaliojimus važiuodami specialiame pažymėjime nurodytoje teritorijoje, pateikę spec. pažymėjimą taip  -
- taip 
-
- taip  -
-
19. Utenos rajono garbės piliečiai  -
-
-
taip  -
-
taip  -
-
20. POLA kortelės turėtojams, sergantiems onkologinėmis ligomis  -
taip  -
-
taip  -
-
taip  -

TRANSPORTO LENGVATOS: https://ltsa.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/keliu-transportas-5/keleiviu-vezimas-autobusais/transporto-lengvatos/