Pagrindinė informacija apie bendrovę

Bendrovės pavadinimas – uždaroji akcinė bendrovė „Utenos autobusų parkas“.

UAB „Utenos autobusų parkas“ – 1995 m. gegužės 10 d. įsteigtas juridinis asmuo.

Bendrovė  įregistruota 1995 m. gegužės 10 d.  Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Įmonės kodas 283667080, buveinės adresas – K.Donelaičio g.30, LT-28141 Utena. Bendrovė yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtoja su PVM mokesčio mokėtojo kodu LT836670811.

Bendrovės teisinė forma – uždaroji akcinė bendrovė, jos steigėjas ir vienintelė akcininkė yra Utenos rajono savivaldybė. Bendrovė yra  pelno siekiančio juridinio asmens teisinė forma.

Įstatuose nustatyti Bendrovės veiklos tikslai – vežti keleivius miesto, priemiesčio, tolimojo ir tarptautinio susisiekimo maršrutais bei pagal sutartis (specialiais ir užsakomaisiais reisais).

UAB „Utenos autobusų parkas“ nauja įstatų redakcija patvirtinta 2022 m. lapkričio 30 d. Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. AĮ-1568 „Dėl UAB „Utenos autobusų parkas“ įstatų pakeitimo“. Juridinių asmenų registre įstatai įregistruoti 2022 m. gruodžio 15 d.

2022 m. gruodžio 31 d. Bendrovės įstatinį kapitalą sudarė 46 970  paprastųjų vardinių akcijų, kurių kiekvienos nominali vertė – 28,96 EUR. Per ataskaitinius metus Bendrovės įstatinis kapitalas nesikeitė. Visos akcijos priklauso bendrovės steigėjai – Utenos rajono savivaldybei.

UAB „Utenos autobusų parkas“ yra Utenos autobusų stoties valdytoja. Autobusų stoties adresas A.Baranausko g.7, LT-28142, Utena.