2022 m. finansinių ataskaitų rinkiniai

Finansinių ataskaitų rinkiniai prisegti žemiau esančiuose prieduose.