Autobusų stoties informacijos tel. (8389)61740
Šiandien
Pagrindinis
Apie mus
Tvarkaraščiai
Siuntų skyrius
Autobusų nuoma
Naujienos
Informacija
Kontaktai
 
 
VEIKLOS STRATEGIJA

              MISIJA

Patogų keleiviams susisiekimą siūlantis autobusų vežėjas, teikiantis patikimą ir kokybišką techninį aptarnavimą bei paslaugas kitiems vežėjams Utenos autobusų stotyje.

Pagrindiniu Bendrovės tikslu Utenos autobusų parko (toliau - UAP) vadovybė mato Bendrovės vertės didinimą užtikrinant pagrindinės veiklos - keleivių vežimo pelningumą didinant pajamas ir mažinant sąnaudas. Taip pat svarbus yra ir veiklos įvairinimas teikiant techninio aptarnavimo ir autobusų stoties paslaugas. Taip pat vystyti, turinčias potencialą didėti apimtimi, siuntų paslaugas. UAP strategijoje numatyta vystyti veiklą dviejuose pelno centruose - keleivių vežimo ir techninio aptarnavimo veiklose, taip pat siekti nenuostolingos veiklos kaštų centre - Utenos autobusų stoties veikloje.

2020 m. gruodžio 31 dienai darbuotojų – 49.

Remiantis 2020 metų duomenimis UAP veiklos pajamos 0,7 mln. Eur.

Šiuo metu įmonės iš Utenos autobusų stoties UAP vykdo susisiekimą šiais maršrutai:

      • Miesto  – viso 10

      • Priemiesčio – viso 40 (vasaros metu - 41)

      • Tarpmiesčio – viso 7: Vilnius,Vilnius pro Giedraičius, Vilnius Ekspresas, Švenčionys,Kaunas , Druskininkai, Panevėžys.

            Bendrovė yra tikrasis asociacijos „Linava“ narys. 

               Akcininkai

      2020 m. gruodžio 31 d. bendrovės akcinį kapitalą sudarė 990258 Eur       paprastosios vardinės akcijos, kurių kiekvienos nominali vertė buvo 28,96 Eurų,       o visas įstatinis kapitalas padalintas 34194 paprastąsias vardines akcijas. Visos       akcijos buvo išleistos, tinkamai įgaliotos ir visiškai apmokėtos. Visas bendrovės       įstatinis kapitalas nuosavybės teise priklauso Utenos rajono savivaldybei, kuriai       priklauso 100 proc. bendrovės akcijų.

              Valdymas        

      Remiantis patvirtintais bendrovės įstatais, Įmonės valdymo nariai yra visuotinis       akcininkų susirinkimas, stebėtojų taryba ir administracijos vadovas.

      Visuotinis akcininkų susirinkimas yra aukščiausias UAP valdymo organas. Visas       įstatinis kapitalas nuosavybės teise priklauso Utenos rajono savivaldybei.

      Stebėtojų taryba yra kolegialus UAP valdymo organas, kurio veiklai vadovauja       stebėtojų tarybos pirmininkas. Stebėtojų tarybą sudaro 5 nariai.

      UAP administracija organizuoja ir vykdo įmonės ūkinę, komercinę ir finansinę       veiklą. Administracijos vadovas yra direktorius.

 

   
   
Eismo tvarkaraščiai
Bilietų kasa
Siuntų skyrius
Lengvatos
Darbo pasiūlymai

 

   ©2006 Utenos autobusų parkas. K. Donelaičio g. 30, LT-28141 Utena
         tel. (8 389) 6 17 35  faks. (8 389) 6 17 37 el. p. sedra@utenosap.lt