Stotelė:  Vajalis
DARBO DIENOMIS
Aut.
Nr.
Vyksta į
Išvykimo laikas
8
AKŠTAIČIUS
  15.24  16.29  17.19
8A
STRAPĄ
 7.49   16.44
8, 8A
AUKŠTAKALNĮ
 15.42   16.32   16.51  17.22
 
AUTOBUSŲ STOTĮ
 7.55