Stotelė:  Vaižganto
DARBO DIENOMIS
Aut.
Nr.
Vyksta į
Išvykimo laikas
5A
AUKŠTAKALNĮ
 9.50  13.30

5A
AUTOBUSŲ STOTĮ
 10.01  13.41