Stotelė:  Užpalių g.   (nuo 2018-05-21)
DARBO DIENOMIS
Aut.
Nr.
Vyksta į
Išvykimo laikas
4, 4A, 5, 8, 9, 9A
AUKŠTAKALNĮ
 4.49  5.27  6.27  6.25  6.43  7.09  7.25  7.43  8.01  9.18  10.00  10.44  11.19   11.28  12.01   12.12  12.37
 12.56  14.03  14.45  14.53  15.29  15.57  16.47  17.37
 6.39  10.33  15.34  16.20 (nuo 10.01 iki 04.14)
 6.29  10.23  15.25  16.21 (nuo 04.15 iki 09.30)

3A
REABILITACIJOS SK.
 6.34  7.50  10.50  14.12
NEDARBO DIENOMIS
4
AUKŠTAKALNĮ
 5.31  6.13  6.57  7.41  8.25  9.51  10.33  11.17  12.01  12.45  13.29 14.03 14.45 15.29 16.13 16.57  17.59  18.41  19.25  20.09
4A
AUKŠTAKALNĮ
 6.43  7.21 7.59  8.37  8.59  9.15  9.34  9.55  10.12(šeštadienias)    10.39(šeštadienias)