Stotelė:  STRAPA
DARBO DIENOMIS
Aut.
Nr.
Vyksta į
Išvykimo laikas
8A
AUKŠTAKALNĮ
  16.47  
 
AUTOBUSŲ STOTĮ
 7.52