Stotelė:  Šilinės sankryža
DARBO DIENOMIS
Aut.
Nr.
Vyksta į
Išvykimo laikas
9
NARKŪNUS
(nuo 10.01 iki 04.14)
 7.05  10.59  16.00
9A
UTENĖLĘ
(nuo 04.15 iki 09.30)
 6.55  10.49  15.51
9
AUKŠTAKALNĮ
(nuo10.01 iki 04.14)
 7.15  11.09   16.10 

9A

AUKŠTAKALNĮ
(nuo 04.15 iki 09.30)

 7.14  11.08   16.10