Stotelė:  Rašė  (nuo 2018-05-21)
DARBO DIENOMIS
Aut.
Nr.
Vyksta į
Išvykimo laikas
4, 4A, 5, 8, 9, 9A
AUKŠTAKALNĮ
 4.52  5.30  6.29  6.47  7.13  7.29  7.31  7.47  8.05  9.21  10.04  10.48  11.23   11.32  12.05   12.16  12.41
 13.00  14.06  14.49  14.57  15.33  16.01  16.51  17.41
 6.42  10.36  15.37  16.24 (nuo 10.01 iki 04.14)
 6.32  10.26  15.28  16.25 (nuo 04.15 iki 09.30)

3A
REABILITACIJOS SK.
 6.38  7.54  10.54  14.16
NEDARBO DIENOMIS
4
AUKŠTAKALNĮ
 5.34  6.17  7.01  7.45  8.29  9.54  10.37  11.21  12.05  12.49  13.33 14.06 14.49 15.33 16.17 17.01  18.02  18.45  19.29  20.13
4A
AUKŠTAKALNĮ
 6.46  7.25  8.03  8.41  9.02  9.19  9.38  9.59  10.16(šeštadienias)    10.43(šeštadienias)Stotelė:  Rašė   (nuo 2018-05-21)
DARBO DIENOMIS
Aut.
Nr.
Vyksta į
Išvykimo laikas
3A
ĄŽUOLIJĄ

  11.12  14.34  

4
PRAMONĖS RAJ.
 5.02  5.40  6.40  6.58  7.14  7.42  7.58  9.31  10.15   10.59   11.43  12.27  14.16   15.00  15.44
5
ŠILINĘ
  7.40  11.34  12.16  12.52  16.42
8
NAFTOS BAZĘ
  7.31  15.08   16.11   17.01
9
NARKŪNUS
 6.52  10.46  15.47(nuo 10.01 iki 04.14)
9A
UTENĖLĘ
  6.42  10.36  15.38(nuo 04.15 iki 09.30)
 
AUTOBUSŲ STOTĮ
 8.12  8.15  13.08  17.50
NEDARBO DIENOMIS
4
PRAMONĖS RAJ.
 5.44  6.28  7.12  7.56  8.40  10.04  10.48  11.32  12.16  13.00  14.16  15.00  15.44  16.28  18.12  18.56  19.40
 
AUTOBUSŲ STOTĮ
 13.43  17.11  20.23
4A

AB "UTENOS TRIKOTAŽAS"
 6.56  7.38  8.16  8.54  9.12  9.32  9.50  10.12(šeštadienias)  10.28(šeštadienias)
 
AUTOBUSŲ STOTĮ
 10.55