Stotelė:  Narkūnai
DARBO DIENOMIS
Aut.
Nr.
Vyksta į
Išvykimo laikas
9
AUKŠTAKALNĮ
 7.09  11.03   16.05
9A
UTENĖLĘ
(nuo 04.15 iki 09.30)
 7.00  10.54  15.56