Stotelė:  Narkūnų piliakalnis
DARBO DIENOMIS
Aut.
Nr.
Vyksta į
Išvykimo laikas
9
NARKŪNUS
(nuo 10.01 iki 04.14)
 7.07  11.01   16.02
9A
UTENĖLĘ
(nuo 04.15 iki 09.30)
 6.57  10.51  15.53
9
AUKŠTAKALNĮ
(nuo10.01 iki 04.14)


7.13  11.07   16.08 

9A

AUKŠTAKALNĮ
(nuo 04.15 iki 09.30)

 7.12  11.06   16.08