Stotelė:  Ermitažas
DARBO DIENOMIS
Aut.
Nr.
Vyksta į
Išvykimo laikas
  4, 4A,
8, 8A
AUKŠTAKALNĮ

 6.18  6.36  7.02  7.20  7.36  9.53  10.37  11.21  12.05  12.49  14.38  14.46  15.22  15.50  16.41 
 16.59  17.31 

7, 7A
ĄŽUOLIJĄ
 5.22  6.57  7.30  11.26(trečiadieniais)  16.12  16.48
 
AUTOBUSŲ STOTĮ
 5.55   8.02  8.18  9.32(trečiadieniais)
ŠEŠTADIENIAIS, SEKMADIENIAIS

4

AUKŠTAKALNĮ

  6.06   6.50   7.34   8.18   10.26  11.10  11.54   12.38   13.22   14.38  15.22   16.06   16.50   18.34  19.18   20.02

 
AUTOBUSŲ STOTĮ
 9.00
4A (tik šeštadieniais)
AUKŠTAKALNĮ
 7.14  7.52   8.30   9.08   9.26   9.48   10.04  10.32
7A (tik šeštadieniais)
ĄŽUOLIJĄ
 11.26
tik šeštadieniais
AUTOBUSŲ STOTĮ
  8.04  10.42