Stotelė:  Aukštaičiai
DARBO DIENOMIS
Aut.
Nr.
Vyksta į
Išvykimo laikas
8A
STRAPA
 7.50   16.45
8, 8A
AUKŠTAKALNĮ
 15.40   16.30   16.49  17.20
 
AUTOBUSŲ STOTĮ
 7.54